۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

بیا ای جوان بلوچ همچون مجاهد نستوه عبدالغفور ریگی دست از جان بشوییم اینک هنگامه انتقام است


ترس و وحشت بعد از عملیات غرور انگیز شهید عزیز عبدالغفور ریگی سرتاسر استان را فرا گرفته زابلی های پست که تا دیروز از شهادت علما و دستگیری و اعدام ملت بلوچ فریاد شادی سر می دادند نمی دانند گریه کنند یا بخندند از سویی باید این عملیات بزرگ و غرور آفرین را که باعث هلاکت بیش از 150 مامور رژیم شد مخفی نگه دارند و برای مزدوران خود که در پاسگاه هلاک شدند مراسم نگیرند و آنها را همچون کشتشدگان پاسگاه شمسر و ناهوک به فراموشی بسپارند و از سویی با کم اهمیت جلوه دادن این ضربه مهلک خندهای ظاهری تحویل دهند کجاست دریادار محتاج که دروغ تحویل مردم می داد کجاست آخوند جنایتکار نکونام که فکر می کرد با اعدام های دسته جمعی می تواند جلوی آزادی خواهی ملت بلوچ را بگیرد ؟ کجاست غفاری که به گمان باطلش با راه انداختن حمام خون می خواست مقابل مبارزان بایستد ؟هان ای شهریاری میلیارد ها تومان پولی که صرف ساخت قرارگاه عملیاتی و حفر کانال و بستن مرز کردی چه شد ؟ تو که سرمایه گذاری برای قتل و کشتار مردم را بهتر و سود آورتر از ساخت کارخانه و کارگاه در منطقه می دانستی به چه نتیجه ایی رسیده ایی ؟استان امنت تر شده و تو بدون محافظ و لباس ضد گلوله می گردی ؟ آری این است قدرت ایمان مجاهدان این است توانایی مبارزین بلوچ و این تازه آغاز راه عملیات استشهادیست و آنگونه که بنده با خبر شدم و امیدوارم صحت داشته باشد بزودی سایر جوانان مشتاق شهادت کمربندهای انفجاری خود را در زمان و مکانی که فکرش را نمی کنی منفجر خواهند کرد پس بیا ای جوان بلوچ همچون مجاهد نستوه عبدالغفور ریگی دست از جان بشوییم اینک هنگامه انتقام است و چه سعادتی بالاتر از شهادت بیا تا من و تو به جنبش مقاومت مردمی بپیوندیم و به ظلم این رژیم پوسیده پایان دهیم .
س.میربلوچ زهی از خاش

هیچ نظری موجود نیست: