۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

رژیم پوسیده آخوندی اگر باز دست از جرم و جنایت برندارد جوانانی هستند که با فدا کردن جان خود برای عزت و ناموس و وطنشان دست به چنین عملیات بزرگی خواهند


باری دیگر مجاهدین جنبش جندالله در عملیاتی شهادت طلبانه دها تن از متجاوزین بلوچستان را به خاک خون کشیدنداین پاسخی بود از طرف ملت مظلوم بلوچستان به خونخواران رژیم آخوندی که با اعدام ، ترور و تخریب مساجد الله قصد داشتند ملت ستمدیده و خشمگین بلوچ را نابود سازنداما به فضل و کرم الهی جوانان بلوچ که بارها اعلام کرده بودند اگر رژیم به جنایات خود پایان ندهد حاضرند جانشان را فدای دین و وطنشان کنند . در واقع رژیم پوسیده آخوندی اگر باز دست از جرم و جنایت برندارد جوانانی هستند که با فدا کردن جان خود برای عزت و ناموس و وطنشان دست به چنین عملیات بزرگی خواهند زدمدیریت مئی بلوچستان این عملیات بزرگ و غرور آفرین را به خانواده رهبر جنبش و مجاهدین جنبش جندالله تبریک عرض مینماید و از خداوند برای تمامی مجاهدین طلب دعا و کامیابی می کند

مئی بلوچستان

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
ضمن تبریک این عملیات غرور آفرین به ملت بلوچ و خانواده آن شهید و شخص امیر عبدالمالک بلوچ
از امیر عبدالمالک استدعا داریم عملیاتهایی تهاجمی را در خارج بلوچستان خصوصا تهران و اصفهان طرح ریزی کنند و مطمئنیم که این کار به مراتب برای جنبش آسانتر است زیرا جنبش با وجود میلیتاریزه بودن بلوچستان نیک کارآیی خود را در اجرای انواع عملیاتها به اثبات رسانیده و در توجیه عملیاتهای تهاجمی جای هیچ تردیدی و شبهه ای وجود ندارد و حداقل توجیه این است که بهترین دفاع برای ملت بلوچ در برابر ظلم و ستم و تجاوز و تعدی طرح عملیاتهای تهاجمی است و رژیم هم به خوبی میداند که جنبش براحتی میتواند اهداف استراتژیکی را در سایر نقاط ایران و به مراتب با هزینه کمتر به اجرا در آورد و ادامه و سرعت بخشیدن و ثبات در این نوع عملیتها بدون شک هر رژیم فاشیست و دیکتاتوری را هرچند ابرقدرت هم باشند به زانو در خواهد آورد
به امید سرنگونی و فروپاشی رژیم آخوندی
نصرمن الله و فتح قریب
کریم بلوچستانی

ناشناس گفت...

سلام
ضمن تبریک این عملیات غرور آفرین به ملت بلوچ و خانواده آن شهید و شخص امیر عبدالمالک بلوچ
از امیر عبدالمالک استدعا داریم عملیاتهایی تهاجمی را در خارج بلوچستان خصوصا تهران و اصفهان طرح ریزی کنند و مطمئنیم که این کار به مراتب برای جنبش آسانتر است زیرا جنبش با وجود میلیتاریزه بودن بلوچستان نیک کارآیی خود را در اجرای انواع عملیاتها به اثبات رسانیده و در توجیه عملیاتهای تهاجمی جای هیچ تردیدی و شبهه ای وجود ندارد و حداقل توجیه این است که بهترین دفاع برای ملت بلوچ در برابر ظلم و ستم و تجاوز و تعدی طرح عملیاتهای تهاجمی است و رژیم هم به خوبی میداند که جنبش براحتی میتواند اهداف استراتژیکی را در سایر نقاط ایران و به مراتب با هزینه کمتر به اجرا در آورد و ادامه و سرعت بخشیدن و ثبات در این نوع عملیتها بدون شک هر رژیم فاشیست و دیکتاتوری را هرچند ابرقدرت هم باشند به زانو در خواهد آورد
به امید سرنگونی و فروپاشی رژیم آخوندی
نصرمن الله و فتح قریب
کریم بلوچستانی