۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

اهل سنت ایران صددرصد انتخابات را تحریم می کند

برادران و خواهران اهل سنت بیایید با رای ندادن مشت محکمی به دهان لق این دشمنان خود بزنیم
چرا وبه چه امیدی در انتخابات شرکت کنیم
تا کی باید گول تبلیغات دشمنان خود را بخوریم
هرکس که منتصب شود به حال ما وشما فرقی نمی کند
اهل سنت تحقیرش بیشتر می شود چون این رئیس جمهور نیست که تصمیم می گیرد بلکه هر رئیس جمهور اله ی دست ومهره ی شطرنجی برای خامنه ای تریاقی است هر کس که بیاید تاثیری برای بهبودی ما وشما ندارد این همه رای دادیم و هر سال بیچاره تر شدیم مساجدمان تخریب شد مدارسمان تعطیل شد و علمایمان تحقیر شدند به مذهب ومقدسا تمان بیشتر تو هین شد پس بیایید این بار رای ندادن را آزمایش کنیم ببینیم طعم این چه جوری است به هر حال زهر به کام ماست ولی ما مایه ی خوشحالی دشمنان نگردیم وقتی زهر به دهان ما ریخته می شود ما هم کمی دهان دشمنان خود را تلخ کنیم
همه با هم مشت ها را گره کرده با تحریم انتخابات دندان های رژیم را خورد کنیم
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: