۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

تاکید عبدالرحمن العطیه بر تعلق جزایر سه گانه به امارات متحده عربی


عبدالرحمن العطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج در واکنش شدیدی اللحنی به اظهارات اخیر مقامات ایرانی درباره ی جزایر سه گانه و بکارگیری نام خلیج فارس، آنها را متعلق به امارات اعلام کرد و افزود "خلیج نیز خواهی نخواهی عربی است ".روزنامه ی کویتی القبس در شماره ی روز دوشنبه 20/4/2009 نوشت، عبدالرحمن العطیه در واکنش به اظهارات حسن قشقاوی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه ایران مبنی بر ایرانی بودن جزایر سه گانه در یک گفتگو با این روزنامه، این اظهارات را تحریک آمیز و بی پایه و اساس دانست و بر تعلق جزایر یاد شده به امارات تاکید کرد وخلیج را نیز "خواهی نخواهی عربی" خواند .العطیه در ادامه افزود"این ادعاها پایه ی تاریخی و یا جغرافیایی و یا قانونی ندارد زیرا جزایر سه گانه ی امارات اراضی اشغالی است و تکرار چنین ادعاهایی به سود روابط میان کشورهای منطقه نیست وبرای تمایل به برقراری امنیت و ثبات منطقه ای نیز سودبخش نمی باشد، پر واضح است که برهان طرف اشغالگر یعنی ایران درباره ی این مسئله به اندازه ای واهی است که ایران از پذیرش گفت وگوی مستقیم دو جانبه و یا ارجاع قضیه به دادگاه بین المللی خودداری می کند".

دبی-العربیه.نت

هیچ نظری موجود نیست: