۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

محمد بن راشد بر عبور دبى از بحران و ثبات اقتصادى آن تأكيد كردشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نايب رئيس دولت امارات متحده ى عربى، نخست وزير آن و حاكم دبى اعلام كرد كه دبى به رغم همه ى شايعات و بمباران تبليغاتى، از خطر بحران گذشته است. وى در اين رابطه كه گفته شده است امارت ابوظبى با درآمد نفتى بالاى خود مى خواهد مهمترين شركتهاى موفق دبى را خريدارى كند، اظهار داشت: اين سخنان شايعاتى است كه از تلاشهاى كينه توزانه اى سرچشمه مى گيرد. او گفت: روابط بين امارتهاى هفتگانه ى تشكيل دهنده ى كشورش متين و استوار است و از چنين كوششهاى رذيلانه اى آسيب نمى بيند. شيخ محمد در يك گفتگوى كم نظير از طريق اينترنت با تعدادى از خبرنگاران به گفتگو نشست. وى در اين گفتگو با بيان اينكه "دبى قابل خريد و فروش نيست"، افزود: دبى از طريق تنوع بخشيدن به فعاليتهاى بازرگانى خويش، كارهاى ساختمانى و ملكى و ارائه ى خدمات در كنار سياست درهاى باز بر روى جهانيان، به پيش مى رود.نائب رئيس امارات تبليغات و شايعات عليه دبى را بمباران تبليغاتى غربى عليه اين امارت توصيف كرد و گفت: گزارشهاى رسانه اى كه در آنها سعى مى شود تأثيرات بحران مالى جهانى بر روى دولت امارات بزرگ نمايى شود، و بين ابوظبى و دبى شبهه ى فاصله و تناقض القاء گردد، تلاشهايى است شيطنت آميز كه نحوه ى برخورد امارات با پيامدهاى بحران مالى جهانى را ناديده مى گيرد و به كنارى مى نهد. شيخ محمد كه خود شاعرى با احساس و ورزشكارى علاقه مند به اسب سوارى و غيره مى باشد، در مورد روحيه و تندرستى خود گفت كه از نشاط و وقت كافى براى پيشبرد امور برخوردار است. وى گفت: طى ماههاى پس از بروز بحران مالى جهانى بعضى از نوشته ها در مورد دبى از حد نقد و اشاره به جوانب منفى گذشت و به بمباران تبليغاتى تبديل شد. اين بمباران نمونه ى امارات را هدف قرار داده است چرا كه اين كشور به عنوان يك كشور عربى اتحادى موفق، به خوبى جلوه نمود و در اين ميان دبى در توسعه و رسيدن به دستاوردهاى پيشرفت، شهرت جهانى يافت. نائب رئيس امارات علت چنين حملاتى را اين انديشه دانست كه هر گونه موفقيت در جهان عرب را گناهى نابخشودنى تلقى مى كند. حال چه اين موفقيت فردى باشد و چه در سطح يك شركت و يا شهر و كشور. او افزود: به نظر مى رسد شكل گرفتن تصويرى از عرب، برخلاف نمونه ى ذهنى و مسخ شده ى بد خواهان از عرب و نهادهاى او، براى بعضى ها غير قابل تحمل است. حاكم دبى توضيح داد كه از ديد وى الگوى موجود نه در وجود بالاترين برج جهان مى باشد، نه در داشتن بهترين فرودگاه و يا مجلل ترين هتل و يا بزرگترين بندرگاه، و حتى نه در ساخت جزائر به دست بشر، بلكه به گفته ى وى دبى از آن جهت الگو است كه در يك منطقه ى عربى با كمبود منابع طبيعى موفق گرديد منابع انسانى خود را درست بكار گيرد، از موقعيت جغرافيايى اش درست استفاده كند و تجارب و اطلاعات تجارى اش را به خوبى بكار گيرد تا به سطوح بى سابقه اى از توسعه دست يابد. وى همچنين در بيان الگو بودن دبى گفت: اين امارت توانسته است كانالهاى ارتباطى شرق و غرب را توسعه بخشد و امكان همزيستى مردمانى از فرهنگهاى متفاوت را در محيطى عربى، اسلامى، آزاد و سازگار فراهم سازد.شيخ محمد بن راشد گفت: من از ايمنى اقتصاد دبى مطمئنم و بايد بگويم كه اوج اثرات بحران اقتصاد جهانى را پشت سر گذاشته ايم. وى افزود: امارات و دبى با كمترين خسارات ممكن اين مرحله را گذراند. او اظهار داشت: در اوج بحران، طبيعى بود كه اثرات آن بر منطقه سنگين باشد بويژه آن كه در خود امريكا و كشورهاى صنعتى هفت گانه، اوضاع مبهم مى نمود، و اين امر فلج شدن بيمه و تضمين بين المللى را موجب مى گشت و عمليات بين بانكها را متوقف مى كرد. شيخ محمد تأكيد كرد كه مرحله ى دلهره و اضطراب سپرى گشت و بعضى از تصميمهاى بانكى و مالى بين المللى در جهت عبور از بحران تأثير گذاشته است. وى افزود: گذر از مرحله ى مذكور براى امارات در زمانى كم نظير روى داد زيرا هم بانك مركزى امارات سياستهاى خوبى در پيش گرفت و هم دولت به تأمين نقدينگى و حمايت از سپرده ها دست زد.با اين حال نائب رئيس امارات يادآور شد كه در سال 2009 رشد اقتصاد امارات در حدود 3% خواهد بود حال آن كه در سال 2008، 4.7% بوده است. وى همچنين تعيين ماليات بر درآمد را منتفى دانست
دبى – العربيه

هیچ نظری موجود نیست: