۱۳۸۸ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

امام جمعه شیعیان نیکشهر علمای اهلسنت را با یهود تشبیه نمود


یکی از آخوندهای زابلی حجت الشیطان احمد سرگزی که در نیکشهر امامت جمعه شیعیان(کارمندان زیرا در نیکشهر جز کارمندان شیعه دیگر وجود ندارد ) را بر عهده دارد علمای اهلسنت را با یهود تشبیه نمود و گفت :آنان که ماجرای غدیر خم را در کتب تفسیر و تاریخ خود محو و مسیر آیات را تحریف و توجیه مي كنند و مردم را به جای امام معصوم به سراغ دیگر ان می فرستند، دچار کتمان حقیقت شده اند.او ادامه داد: تحریف، خیانت فرهنگ يهود است. تحریف، سکوت، کتمان و حكم به غیر فرمان خدا اگر چه به قیمت به دست آوردن همه دنيا باشد خسارت است.وی با تشبیه دادن علمای اهلسنت که امامت را قبول ندارند به دانشمندان یهود گفت : دانشمندان یهود، دستورات و قوانین آسمانی تورات را تحریف کردند و تجار و ثروتمندان آنان نیز به ربا، حرام خورای و رفاه طلبی روی آوردند، عامه مردم نیز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از روی تن پروری و ترس از رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمین مقدس، سر باز زدند لذا به خاطر این انحرافات، خدا آنان را از اوج عزت و فضیلت، به نهایت ذلت و سرافکندگی مبتلا ساخت.امام جمعه شیعیان نیکشهر علمای اهلسنت را با عذاب الهی تهدید کرد و گفت : جزای تحریفگران قوانین الهی، قهر و عذاب است. همه پاداش ها و کیفرها مربوط به آخرت نیست بلکه بعضی از کیفرها در همین دنیا صورت می پذیرد.او گفت: تحریف، گناه علما و دانشمندان است. شناخت حق، غیر از قبول حق است، افرادی حق را می شناسند ولی حاضر نیستند به آن اقرار کنند.وی علمای اهلسنت را دین ساز و فاسد نامید و گفت : دین سازی، جریانی خطرناک در طول تاریخ بوده است بدعت، دین سازی، دین فروشي و استعمار مردم، از جمله خطرتی است که از ناحیه دانشمندان فاسد، جامعه را تهدید می کند، مواظب قلم ها، کتاب ها و مقالات زهر آلود ،تحریف گر و بدعت گزار باشید و به هر عالمی اعتماد نکنید. سرگزی با شیاد نامید علمای اهلسنت گفت : مردم به صورت فطری علاقه‌مند به مذهب هستند لذا بسیاری از شيادان سخنان خود را به نام دین و مذهب به مردم تحویل می دهند که یكی از انگیزه های بدعت، تحریف، افترا و رسیدن به دنیاست. او با نسبت دادن تعصب به علمای اهلسنت گفت : گاهی تعصب به جایی می رسد که شخص حاضر می شود واقعیت هاي روشن تاریخی را تحریف و یا انکار کند، حال آنکه بزرگترین ظلم ها، ظلم فرهنگی و کتمان حقایق است و علم خداوند به کتمان و ظلم ها، باید برای ما هشدار باشد.
آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: