۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید


ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم می نماید

هیچ نظری موجود نیست: