۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

مبارزان در حال تمرینات صبحگاهی در یکی از پایگاههای جنبش

نصر من الله و فتح قریب

هیچ نظری موجود نیست: