۱۳۸۸ اردیبهشت ۵, شنبه

فروش مرگبارترين مواد سلاح ميكروبى به به رژیم ایران توسط يك شركت فرانسوى


روزنامه واشيگتن تايمز از فروش ماده سمى بوتولينيوم botulinum كه يكى از مرگبارترين مواد مورد استفاده در سلاحهاى ميكروبى توسط يك شركت فرانسوى به رژيم ايران خبر داد: كمپانى فرانسوى ايپسين (Ipsen) سم بوتولينيوم botulinum خام را به دانشگاه تهران و هم‌چنين به مؤسسه پاستور ايران ظاهراً براى تحقيق پزشكى مى‌فروخته است. اما بوتولينيوم يكى از مرگبارترين عناصر بيولوژيكى در جهان است كه تحت شرايط مشخصى، يك گرم از آن مى‌تواند بيش از يك ميليون نفر را بكشد. زيرا كه بوتولينيوم يك عنصر مخرب سلاح ميكروبى است و كار با آن نياز به رعايت قوانين و مقررات سختى در قانون آمريكا دارد. كمپانى ايپسين در صدد است كه از اف. دى. اى [اداره دارو و غذا] ى آمريكا تأييديه بگيرد تا دو نوع از محصولاتش را كه در ساخت بوتولينيوم بهكار رفته در آمريكا به‌فروش برساند. اين اداره بهخاطر استفاده از اين ماده براى مصارف بيولوژيكى مىتواند فروش آن را در بازار آمريكا منع كند. عوامل ديگر هم بايستى در نظر گرفته شوند. شركتى كه به رژيم ايران كمك مى‌كند تا تسليحات ميكروبى بسازد نبايد به بازار مصرف‌كننده بزرگ آمريكا دسترسى پيدا كند. به نوشته واشينگتن تايمز اعضاى كنگره آمريكا تلاش كرده‌اند تا اين مقوله را مورد توجه قرار دهند. در ماه سپتامبر هوارد برمن (Howard Berman) نماينده دموكرات كاليفرنيا و مديركل كميته امورخارجى كنگره و هم‌چنين ديويد اسكات نماينده دموكرات از جورجيا و معاون زيركميته مبارزه با تروريسم از بازرسى كل درخواست كردند تا صادرات آمريكا به ايران را مورد تحقيق قراردهد و به‌طور خاص خواستار آن شدند كه آيا دولت، اين اختيار را دارد كه دسترسى شركت فرانسوى به بازارهاى آمريكا را بهخاطر همكارى با رژيم ايران منع كند. فعاليت چنين شركتى در ايران بهمعناى كمك به برنامه توسعه تسليحات ميكروبى مى‌باشد. در ماه اكتبر داريل عيسى (Darrell Issa) نماينده جمهوريخواه از كاليفرنيا و اريك كانتور (Eric Cantor) نماينده جمهوريخواه از ويرجينيا و مسئول اقليت مجلس نمايندگان، نامه‌يى به مديركل و اعضاى بالارتبه شمارى از كميته‌ها ارسال كردند و نگرانى خود را نسبت به روابط شركت فرانسوى ايپسين با رژيم ايران ابراز كردند. در 17مارس يك لايحه براى جلوگيرى از همكارى اداره دارو و غذاى آمريكا با هر شركتى كه با رژيم ايران معامله دارد ارائه شد. اين لايحه قطعاً كمپانى ايپسين فرانسه را هم هدف قرارمى‌دهد. واشينگتن تايمز خواستار متوقف كردن فعاليت شركت ايپسين فرانسه در آمريكا بهخاطر كمكهاى بيولوژيك به رژيم ايران گرديد.

همبستگی

ایران ب ب ب

هیچ نظری موجود نیست: