۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، عملیاتی انتقام گیرانه انجام دادند


گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، عملیاتی انتقام گیرانه انجام دادند. این عملیات روز شنبه، هجده ماه آوریل و در شهرک دزلی از توابع شهر مریوان انجام گرفت.گریلاهای نیروهای شرق کردستان، HRK، ساعت دوازده و نیم شب به وقت محلی، به پایگاه "و‌یسه‌ء دزلی حمله نمودند. در این عملیات 7 پاسدار کشته و شمار زیادی نیز مجروح گردیدند.پس از انجام این عملیات، نیروهای رژیم این پایگاه را تخلیه نموده و مجروحین را به بیمارستان منتقل نمودند. گریلاهای پژاک، در این عملیات چندین قبضه سلاح بدست آورده و از منطقه دور شدند.رژیم در مناطق کوهستانی شاهو، در حال آمادگی برای انجام ڵشکرکشی وسیعی است. گریلاهای پژاک برای جلوگیری از انجام این لشکرکشی در مناطق اورامان، عملیاتی انجام دادند. در این عملیات 10پاسدار رژیم کشته و هشت تن دیگر مجروح شدند.مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح رژیم در مناطق اروامان علیه گریلاهای آنها لشکرکشی وسیعی را آغاز نموده بودند.روز گذشته در حالیکه این اپراسیون هورامان تخت را دربرگرفته بود، برای جلوگیری از گسترش این اپراسیون، گریلاهای پژاک، عملیاتی انجام داد. بر اساس این بیانیه، گریلاهای پژاک با حمله به دو چادر پارسداران، ده پاسدار را کشته و هشت تن دیگر را مجروح کردند .پس از انجام این عملیات، سه آمبولانس رژیم، مجروحین را به بیمارستان منتقل نمودند. با انجام این عملیات، اپراسیون نیروهای رژیم به صورت کامل از سوی نیروهای گریلا درهم شکسته شد و نیروهای مسلح رژیم مجبور به عقب نشینی شدند .در این عملیات، گریلاهای پژاک چندین قبضه سلاح و مواد منفجره بدست آوردند.حزب حیات آزاد کردستان در پایان بیانیه ی خود درباره ی عملیاتهای پایگاه "ویسه‌" و اورامان تخت اعلام می کند که در این دو عملیات به طور کلی 17 پاسدار کشته و شمار زیادی نیز مجروح شدند.
روژهه لات

هیچ نظری موجود نیست: