۱۳۸۸ اردیبهشت ۵, شنبه

انتخابات.........در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی رنگ انتخاباتی به خود گرفته اند و مسئله انتخابات آتی ریاست جمهوری را تا حدی، بزرگ کرده اند که گویی حلال تمامی مشکلات و گرفتاریهای تک تک مردم در شرکت آنها در این انتخابات استنامزدهای انتخاباتی با وعده و وعیدهای خود، سعی دارند توجه مردم را که چشم انتظار تغییر و تحولی اساسی در جمهوری اسلامی هستند به سوی خود جلب کنند اگرچه نمیتوان اطمینان چندانی به سخنان نامزدهای انتخابات دهم داشت اما وجود فقر،بی عدالتی،تبعیض نژادی و فشارهای مختلف اقتصادی،اجتماعی وسیاسی بر مردم، آنها را به توجه کردن به شعارهای نامزدهای مختلف وامیدارد.بلوچ،این قوم مظلوم که صرفا به خاطر داشتن لباس،زبان و مذهب خود حق رسیدن به مقامهای مهم دولتی در ایران مانند رهبری، ریاست جمهوری، استانداری و...... را ندارد تنها، نظاره گر این انتخابات است وجود محدودیتهای فراوانی که جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای رسیدن به پستهای دولتی اعمال کرده است مهمترین مانعی است که سد راه اقوام مختلف ایرانی مانند کرد،بلوچ،ترکمن و عرب شده استبسته شدن مرز بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان،که در دولت نهم کار انسداد آن به بهانه های مختلف از جمله ورود باندهای حمل موا مخدر و دهها نگرانی بی مورد دیگر باعث شد که بسیاری از مردم که امیدشان برای امرار معاش به مرز بود از بین برود و یاس و ناامیدی جایگزین آن شود.اینکه مردم ایران اعتماد چندانی به شعارهای نامزدهای اتنخابات ندارند به خاطر وعده های انجام نشده رئسای جمهوری گذشته است بسیاری از آنها وعده های ایجاد تحول اساسی را به مردم داده اند اما عدم داشتن اختیارات کافی باعث شده که آنها نتوانند انتظاران جامعه را بر آورده کنند.حتما به خاطر دارید که آقای آحمدی نژاد در جریان مصاحبه انتخاباتی خودشان، وقتی مجری آن برنامه درباره نگرانی بخش وسیعی از جامعه ایران یعنی جوانان از برخورد سختگیرانه دولت او با مدگرایان سئوال کرد با لبخندی از مجری برنامه پرسید که آیا مشکلات جامعه ایران فقط شکل مو و یا نوع لباس پوشیدن جوانان ایرانی است؟اما خبرنگاری پیدا نشد که بعد از پیروزی ایشان در انتخابات همان سئوال را مجددا از ایشان بپرسد.

بلوچ گپ

هیچ نظری موجود نیست: