۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

سازمان آزادی بخش بلوچستان غربی؟

سازمان آزادی بخش بلوچستان غربی؟
اخیرا سازمانی به این نام اعلام موجودیت کرده است. از آنجایی‌ که من هم به مسائل بلوچستان علاقه دارم و اوضاع منطقه را با جدیت تمام دنبال می‌کنم، نکاتی‌ برایم مبهم هستند.
۱. آیا این یک تشکل واقعی‌ می‌باشد و یا اینکه فردی با اهدافی خاص دست به این عمل زده است؟
۲. شیوه مبارزاتی این سازمان چیست؟
۳. این سازمان چه اقشاری از مردم بلوچ را به عنوان نیروهای محرکه جنبش رهائی بخش ملت بلوچ میشناسد؟
۴. دید این تشکل در رابطه با مبارزه مسلحانه چیست؟
۵. دید سازمان آزادی بخش بلوچستان غربی، راجع به سازمان جنبش مقاومت مردمی ایران(جندلله) چیست؟
۶. روحانیت بلوچ چه جایی‌ در مبارزه ملی‌ بلوچستان میتواند ایفا نماید؟
۷. .......
امیر بلوچ
۱۸ آوریل ۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست: