۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه

آیا دشمنی رهبران انقلاب خمینی با اهل سنت بیش ازعداوت صهیونیستها با مسلمانان نیست؟


اگرچه رژیم نژادپرست واسلام ستیز اسرائیل می خواهد قدس اشغالی را پایتخت خود قرار دهد اما پایتخت اصلی آن که سفارتخانه های کشورهائی که آنرا به رسمیت شناختند درآن قرار دارد تل آویو است.هم اکنون در فلسطین اشغالی که سرزمین های تحت اشغال یهودیها هم درآن شامل است حدود سیزده مرکز جماعت دعوت وتبلیغ وجود دارد. ازجمله تل آویو پایتخت اسرائیل که نه تنها مرکز جماعت تبلیغ دارد بلکه دارای چندین مسجد هم می باشد وهمه ساله در این مراکز گردهمائی هائی نیز برگزار می گردد.ازطرفی ایران که دارای جمعیتی چندین برابرجمعیت فلسطین اشغالی است ومساحت اش هم با فلسطین قابل مقایسه نیست مراکزجماعت دعوت وتبلیغ آن کمتر از ده مرکز هستند. برعکس پایتخت اسرائیل، پایتخت "ام القرای جهان اسلام؟!!" ایران حتی یک مسجدویژه اهل سنت هم ندارد.و اهل سنت تهران اجازه هیچ نوع فعالیت مذهبی ندارند، ساخت مسجد ومرکز دعوت وتبلیغ که یک رؤیاست؟!سه استان خراسان دارای اکثریت اهل سنت هستند، دراین استانها یک مرکز دعوت وتبلیغ مشترک وجود داشت که مدتی پیش توسط وزارت اطلاعات پلمپ شد.چندین حزب سیاسی عرب ها در اسرائیل فعالیت می کنند؛ اما اهل سنت ایران یک حزب سیاسی هم ندارند ونه اجازه تاسیس چنین حزبی به آنها داده می شود!!حالا شما قضاوت کنید آیا آخوندهای شیعه متعصب تر ازخاخام های یهودی نیستند؟؟

دردانگ نیوز

هیچ نظری موجود نیست: