۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

شهید عزیز عثمان اسلامزهی

شهید عثمان اسلام زهی یکی از دلیرمردان و غیرتمندان بلوچستان که خون خودرا به خاطر آزادی قوم و ملت خود از زنجیرهای طاغوتیان وبخاطر دفاع از ناموس پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در مقابل توهین های حکومت منحوس خامنه ای فدا کرد الله تعالی خون پاک این فدایی را قبول نموده و با اصحاب وبزرگان دین حشر نماید
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: