۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه

گفته های تلخ دیگران را برداشت کنید

گفته های تلخ دیگران را برداشت کنید
کسی به حضرت ابوبکر حرف های تندی می زد و حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هم حاضر بود ولبخند می زد در همین هنگام حضرت ابوبکر جوابی به او داد وحضرت پیامبر گرامی ناراحت شده بلند شد ورفت وحضرت ابوبکر دنبال او حرکت کرد وفرمود یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی او به من حرف تند می گفت شما لبخند می زدید ولی وقتی من جواب او را دادم چرا شما ناراحت شدید . رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود وقتی او به شما حرف تند می گفت فرشته ای در انتقام شما جواب میداد ولی وقتی خودتان جواب دادید فرشته برگشت من هم بلند شدم که شما با وجود صدیق بودن این معامله را کردید .بزرگی در مسیری حرکت می کرد شخصی به او توهین کرد مرید آن بزرگ گفت حضرت ادبش کنم فرمود اگر می خواهی انتقام بگیری همراهی مرا رها کن .زنی بر حضرت بایزید بسطامی خاکستر ریخت و حضرت الحمدلله گفته به راه خود ادامه داد ویکی از مریدان حضرت فرمود که حضرت اورا ادب کنم حضرت فرمود اگر می خواهی انتقام بگیری راه فقیر را رها کن . یکی دیگر پرسید حضرت چرا شما الحمد لله گفتید فرمود کسی که لایق آتش است الله تعالی بر او خاکستر بریزد این احسان الله تعالی نیست پس در جواب احسان الله تعالی من الحمدلله گفتم .دوستان الله تعالی چه تواضعی دارند و بزرگان همیشه نعمت های الله تعالی را جلوی چشم خود احساس می کنند که ما چه هستیم والله تعالی چه نعمت هایی به ما می دهد .
( الله کی تلاش جلد اول صفحه ی ۲۳۸ )
http://tasawof.blogsky.com

هیچ نظری موجود نیست: