۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

به یاد رفیقان به یاد شهیدان

بنام حق
شبی تنها نشستم اشکریزان
به یاد رفیقان به یاد شهیدان
زدشمن یادم امد زنامردیهای ان بی تمیزان
بسی نفرین فرستادم به زاری بدان بدسیرتان مردم ستیزان
چه گل هایی که از بیداد دشمن همه پرپرشدوبرخاک ریزان
مگر زین شب برارد صبح روشن دعای شب نشینان صبح خیزان
شهیدان همیشه زنده اند
روحشان شاد یادشان گرامی
آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: