۱۳۸۸ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

عملیات تازه ی گریلاهای پژاک در مریوان

حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، در پاسخ به توپباران روستاهای دامنه ی کوهستان قندیل و تخریب نمودن این روستاها، وارد نمودن خساراتی بر طبیعت کردستان و اپراسیون های رژیم، و نیز علیه جنگ ویژه ای که طرف های بسیاری آن را به پیش می برند و اظهار می دارند که پژاک به جنگ دفاع مشروع پایان داده و سلاح خود را زمین نهاده است، عملیاتی تلافی جویانه انجام داد.پس از شکست اپراسیون های رژیم در منطقه ی هورامان تخت و عملیات دزلی که در آنها مجموعا 17 پاسدار کشته و شماری نیز به شدت مجروح شدند، گریلاهای پژاک این بار در روستای خانه شێخان، از توابع مریوان، ضربه ی محکمی به نیروهای رژیم وارد نمودند.مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی حزب حیات آزاد کردستان پژاک اعلام کرد که گریلاهای آنها به عملیات های تلافی جویانه ی خود ادامه می دهند.بر اساس بیانیه ی پژاک، گریلاهای آنها شب گذشته در روستای خانه شێخان، علیه نیروهای رژیم که در حال انجام اپراسیون بودند، عملیاتی تلافی جویانه انجام دادند.گریلاها از چند طرف به دو کمپ نیروهای رژیم حمله کرده و بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون 6 پاسدار کشته و چندین تن دیگر مجروح شده اند.حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، اعلام می دارد که گریلاهای آنها بدون متحمل شدن هیچگونه خسارات جانی، از محل عملیات دور شدند.
روژهه لات

هیچ نظری موجود نیست: