۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه

اطلاعیه روحانیت اهل سنت ایران

طبق اخبار موثق علمای بزرگ اهل سنت بر نکات ذیل توافق نموده اند:
۱ـ هر کسی به ساحت مقدس یاران پیامبر بخصوص خلفای راشیدین و بخصوص حضرت عمر اسائه ادب کند بدون شک کافر به حساب می آید.
۲- هر کسی را هر جا دیدید که دارد به مقدسات اهانت می کند اعم از اینکه اهانت لفظی یا روی ماشینش لعن بر یاران پیامبر نوشته به هر شکلی که می توانید او را متنبه و یا مورد حمله قرار دهید.
۳- هر نوع همکاری با نیروهای مسلح حکومت ممنوع و سبب خروج از اسلام تلقی می شود.
۴- به علمایی که به نوعی با حکومت همکاری می کنند هشدار بدهید و با آنها بحث کنید تا بفهمند مردم از عملکردشان ناراضی هستند. بعدا در مورد کسانیکه واقعا دین فروشی کرده اند تصمیم گیری خواهد شد. در شرایطی که طرف مقابل خودش عهد شکنی نموده و راه اهانت و توهین را در پیش گرفته و علمای اسلام را به زندان انداخته همکاری با آن ناجوانمردان هیچ توجیحی نمی تواند داشته باشد.
ولینصرن الله من ینصره
جامعه روحانیت اهل سنت ایران جیش الصحابه

هیچ نظری موجود نیست: