۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه

ارتش اسرائيل در انتظار چراغ سبز براى بمباران ايران است


ارتش اسرائيل خود را براى يك حمله ى هوايى وسيع عليه تأسيسات اتمى ايران آماده مى كند. اين عمليات در صورتى انجام مى شود كه دولت جديد اسرائيل فرمان آن را صادر كند. بنابر گزارش روزنامه ى بريتانيايى "دى تايمز" در شماره ى روز شنبه 18/4/2009 به نقل از منابع اسرائيلى، براى چنين عملياتى 3 هواپيماى آواكس لازم است و از آن مهمتر آماده كردن مردم اسرائيل براى مواجهه با عمليات متقابل انتقام جويانه است. يك مسئول اسرائيلى در امور دفاعى به اين روزنامه گفته است: اسرائيل مى خواهد مطمئن باشد كه ارتشش در صورت دريافت چراغ سبز مى تواند ظرف چند روز و حتى چند ساعت ضربات خود را به ايران وارد كند. وى افزوده است: اسرائيل خود را در همه ى سطوح براى چنين احتمالى آماده مى كند و اين پيام را براى ايران دارد كه اين تنها يك تهديد كلامى نيست.طبق اين گزارش آمادگيهاى اسرائيل در زمينه ى تهيه ى آواكسهاى لازم و برنامه ريزى براى آماده سازى مردم جهت تحمل ضربات متقابل در جريان است. مسئولان اسرائيلى معتقدند كه بيش از 12 هدف را بايد در ايران مورد حمله قرار داد كه در اين ميان كاروانهايى در حال حركت نيز وجود دارد. از جمله ى اين اهداف، مراكزى است كه در شرق كشور، در اصفهان (نطنز) و اراك، هزاران دستگاه سانتريفيوژ را در خود دارند، نيروگاه آب سنگين به شمار مى آيند و يا در صدد توليد احتمالى پولوتونيوم مى باشند. "دى تايمز" از قول منبع اسرائيلى خويش كه به دستگاههاى اطلاعاتى كشورش مرتبط است مى نويسد: ما بدون تدارك امكانات تهديد و خطر آفرينى زبان به تهديد نمى گشاييم. اخيراً در فعاليتهاى نظامى ما پيشرفتى رخ داده است و بسيارى از اقدامات لازم را براى تحرك انجام داده ايم. با اين حال منبع مذكور ابراز عقيده كرده است كه اسرائيل ترجيحاً چنين ضرباتى را بدون كسب موافقت ضمنى واشنگتن انجام نمى دهد. حال آن كه طى هفته هاى اخير امريكا لحن خود را در برابر ايران نرمتر كرده است.

فرانس پرس(العربيه.نت)

هیچ نظری موجود نیست: