۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

خدای ما چگونه است؟

بسم الله الرحمن الرحیم
خدای ما چگونه است؟
خداوند یکی است و هیچ شریکی ندارد. در این مطلب هیچ تردید و شکی نیست. اما ذهن انسانها با همدیگر تفاوت بسیار دارد یعنی خدایی که در ذهن هر یکی از انسانها است با دیگری فرق دارد.
مثلا : خدا در ذهن یک بنده خدا خیلی سخت گیر است در ذهن دیگری خیلی بخشنده و آسان گیر است.
در ذهن یکی خدا بدون تلاش زیاد روزی نمی دهد دیگری فکر می کند خدا بدون زحمت روزی می دهد. خدای یکی خیلی مقتدر و توانا است . خدای آن شخص دیگر ضعیف و ناتوان است و احتیاج به کمک بندگانش دارد و ...
نکته ای که عجیب است این است که خداوند با هر کسی مطابق با فکرو ذهنیتش رفتار می کند .
خداوند می فرماید: انا عند ظن عبدی بی . من همانگونه هستم که بنده ام در مورد من فکر و گمان می کند.
پس باید نسبت به خدا ظن و گمان خود را درست نماییم به خداوند حسن ظن داشته باشیم.
خاطرات روزانه برادر ابوعمار

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بنام حق
خدا یار بی کسونه
خدا خیلی مهربونه
مانمیدونیم قسمتمون چی میشه فقط خداست که میدونه.