۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

خطاب به بلوچستان مظلوم مینویسم


کوههای سر به فلک کشیده ات در پس خاموشی خود دردها دارند، تو جز درد از دست دادن فرزندانت اعم از زن،کودک،پیر و جوان چیز دیگری به خود ندیده ای، در مقابل فرزندان د لاورت هرگز در بر ابر ظالمان و خون آشامانی که با تسلط بر خاک پاکت همواره سعی بر حکمرانی بر تو را داشته اند، آرام ننشسته اند آنها با کمترین امکانات در مقابل ظالم ترین و مستبد ترین حکومت ها ایستاده اند این مبارزات و وطن دوستی آنها باعث شده تا حکومتهای استبدادی هرگز نتوانند نام پاک و زیبای تو را که فقط زیبنده توست را از تو بگیرند.اما امروز:ناله کوهایت مرا به حرکتی برای خنثی نمودن توطئه های دشمنان کوردل و بی ر حمت وامیدارد،مقاومت فرزندان پیشین تو در بر ابر زورگویان هر ز مان درسی آموزنده برای نسل کنونی و آینده توست امروز فرزندان تو به امید آزادی تو از چنگال قاجاریان و صفویان دیروز که امروز با لباسی متفاوتبه قصد از بین بردن فرزندانت پا به خاکت گذاشته اند به فکر چاره جویی بر ای نجات تو و برادران و خواهران خود افتاده اند.
نخستین راه بر ای مبارزه با دشمنان تو بیداری فرزندان خفته توست که از داشتن نعمت بزرگی چون تو بی اطلاع هستند، بیداری آنان سبب پی بردن به ظلمهایی که در حق تو و آنها شده است، خواهد شد، تو از د اشتن تریبونی که بشود با آن تو را به جهان شناساند محروم هستی، امیدواریم بیداری فرزندان تو روزی به حدی برسد که آنها بتوانند علاوه بر مبارزه با دشمنانت در جهت شناساندن تو به دنیای خارج دست به کار شوند.
امید برای آزادی تو روز به روز در فرزندانت زنده میشود و این همان نخستین و مهمترین گامیست که باید برای آزادی تو برداشته شود تلاشهای گسترده ای هم از سوی حکام ستمگر و مستبد تو، برای جلوگیری از بیداری روز افزون فرزندان بلوچ تو میشود که هوشیاری بلوچهای ساکن در تو را میطلبد.
بلوچ گپ

هیچ نظری موجود نیست: