۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که یکی از مبارزان جنبش به نام عثمان اسلامزهی با نام مستعار قاسم سراوانی که در درگیری 17 اسفند ناپدید شده بود و مبارزان فکر می کردند که شاید وی به شهر زاهدان رفته باشد طبق تحقیقات شاخه اطلاعاتی جنبش روز 17 اسفند حین درگیری به شهادت رسیده است و جنبش شهادت وی را محضر رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ و خانواده شهید و ملت مظلوم و ستمدیده بلوچ تبریک و تسلیت می گوید و برای شهید از درگاه الله تعالی مغفرت و رحمت و علو درجات می طلبد.به خاطر مسائل امنیتی اطلاع رسانی در این مورد با تاخیر انجام گرفت.
جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

هیچ نظری موجود نیست: