۱۳۸۸ فروردین ۲۶, چهارشنبه

شرکت در انتخابات کفر و حرام است،سخنرانی یکی از مبارزان ، قسمت اول

از جوانان بلوچستان می خواهیم این سخنرانی را در بلوچستان پخش کنند و وظیفه دینی و ملی خود را به جا آورند.

آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: