۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

شهید اسماعیل قنبرزهی مظهر ایثار و شجاعت و خدمت


شهید اسماعیل قنبرزهی مظهر ایثار و شجاعت و خدمت به مبارزانشبی که در راه همیت آباد بودیم نوبتی کوله بارهای مجاهدین را برمی داشت و بر کوله بار خود می افزود او خستگی ناپذیر بود او اصرار می کرد که دوستان کوله بارهای خود را به او بدهند و او با لبخندی که همیشه بر لبانش بود کوله بارهای مبارزان را بر می داشت.شهید اسماعیل قنبرزهی در خدمت به دوستان و مبارزان پیشاپیش بود و به هر صورت ممکن کوشش می کرد که به مبارزان خدمت کند.در هنگام درگیری که در کمین دشمن افتاده بودیم او کاملا خونسرد بود و لبخند می زد و در همان لحظات شوخی می کرد انگار اصلا کمینی در کار نیست او لحظاتی دوربین فیلم برداری را برداشت و به یکی از دوستان گفت تیراندازی کن من دارم فیلم می گیردم و لبخند شوخی بر لبانش نشست و همه دوستان خندیدند.زمانیکه سیل گلوله ها و راکت ها و موشک های کاتیوشا و خمپاره ها به قسمتی که رهبر جنبش امیر عزیز عبدالمالک بود شلیک شد شهید اسماعیل قنبرزهی فریاد برآورد که زندگی برایم بدون امیر بی معناست و بی باکانه همراه تنی چند از دوستان به سوی دشمن حرکت کرد و پس از نبردی سخت جام شهادت را نوشید.جانفشانیهای وی دشمن را در عملیات کمین ناکام گذاشت و دشمن با شکستی رسوا آمیز از میدان فرار کرد.

دوستدار شهید اسماعیل قنبرزهی

هیچ نظری موجود نیست: