۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

دبى اعتماد سرمايه گذاران را دوباره باز مى يابدسعيد الطاير مدير اجرايى سازمان برق دبى روز چهار شنبه 8/4/2009 رسماً اعلام كرد كه اين سازمان توانسته است از طلبهاى خويش از ديگران 2.2 مليارد دلار را جمع آورى كند، لذا قادر شده است كه وامهاى سررسيد شده ى خود را در اين ماه بپردازد.با اين تحول، سازمان مذكور نيز همچون چند سازمان و شركت ديگر در دبى توانست بازپرداخت بدهى هايش را تنظيم كند و از تاخير و مهلت گيرى كه موجب زيانهاى مادى و معنوى بسيار براى اين مؤسسات مى شود جلوگيرى كند.يادآور مى شود واحد پول امارات درهم است و هر دلار امريكا معادل با 3,77 درهم اماراتى است.پيش از اين سازمان بورس دبى نيز اعلام كرد كه توانسته است از مطالبات خويش از ديگران مبلغ 2.5 مليارد دلار را جمع آورى نموده و قادر شود بخشى از وامهاى سررسيد شده ى خود را به ارزش 3,4 ميليارد دلار بپردازد. همچنين سازمان هواپيمايى كشورى دبى در روز يكشنبه گذشته اعلام كرد بدهى هاى سر رسيد شده ى خود را به ارزش يك ميليارد دلار پرداخته است. گزارشهاى رسيده از منابع مالى و اقتصادى دبى حاكى است كه اين امارت يك طرح چند جانبه ى گسترده را براى بازپداخت تعهدات مالى خويش در سالهاى 2009 و2010 كه حدود 26 ميليارد دلار ارزيابى شده، تهيه و تدارك ديده است. برنامه ريزان دبى اين كار را از طريق انتشار اسناد قرضه ى ملى به ارزش 20 ميليارد دلار، كه 10 ميليارد دلار آن از سوى بانك مركزى خريدارى شد، و نيز از راه تامين مالى مستقيم از خودِ پروژه ها، سرمايه گذارى و تامين مالى مجدد، دريافت وامهاى طويل المدت و ساير برنامه ها انجام داده و مى دهند.گفته مى شود اقدامات فوق به بازگرداندن اعتماد سرمايه گذاران به ثبات مالى و اقتصادى دبى كمك كرده است. دبى طبق آمار رسماً اعلام شده، حدود 80 ميليارد دلار بدهى دارد. طبق برآورد مؤسسات كارشناسى جهانى بين 14 تا 16 ميايارد دلار آن طى سال 2009 سررسيد مى شود كه تا كنون 9,3 ميليارد دلار آن تا به حال تهيه شده است.مدير اجرايى سازمان برق دبى در پاسخ به سؤالى در مورد اينكه آيا اين بازپرداخت ها باعث افزايش نرخ برق مصرفى خواهد شد گفت: چنين قصدى نداريم. وى افزود: نرخ برق دبى در مقايسه با بسيارى از نقاط جهان پايين است و اين يكى از انگيزه هاى خيلى از توليدگران براى نقل فعاليت خود به اين امارت بوده است.سعيد الطاير به خبرنگاران گفت: دبى طرحها و فعاليت هاى اقتصادى خود را ادامه خواهد داد و تنها اجراى بعضى از طرحهاى توسعه اى بنا به خواست شهرسازان و سازندگان پروژه هاى خاص به تاخير مى افتد.
العربيه

هیچ نظری موجود نیست: