۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

حدیث پیامبر خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

لایلدغ المومن من جحر واحد مرتین
" مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود "
یعنی یک مسلمان آنقدر هشیار باشد که دو بار از یک جا ضربه نخورد.
خاطرات روزانه برادر ابوعمار

هیچ نظری موجود نیست: