۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

خمینی بت شکن خودش بت شد

در خبرها آمده بود که مجسمه خمینی در فرودگاه مهرآباد رونمایی شد. برای ما عجیب نیست که از بنیانگذار یک انقلاب مجسمه ساخته شود، اما جالب اینجاست که خود خمینی مثل اکثر مراجع گردن کلفت جمکرانی با مجسمه و مجسمه سازی و خصوصاً پیکر تراشی مخالف بود و اینها را حرام می دانست.
حالا خود خمینی هم مجسمه شد و ماند به یادگار تا نسل آینده بهتر بتواند معنی “بع بع” کردن «انسان» های نسل گذشته را درک کند و احتمالاً در آینده این نمادها به دانشمندانی اهدا خواهند شد که تئوری داروین را کامل تر کنند.

هیچ نظری موجود نیست: