۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه

۴ دانشجوی دیگر دانشگاه سیستان و بلوچستان احضار شدند


خبرنامه امیرکبیر: بعد از احضار ۱۱ نفراز دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و صدور حکم انضباطی برای ۸ نفر از آن ها و هم چنین ممنوع الورود کردن آن ها به دانشگاه، ۴ دانشجوی دیگر نیز به کمیته انضباطی احضار شدند.
طی هفته های اخیر، فشارها از طرف کمیته انضباطی بر دانشجویان شدت بیشتری به خود گرفته است و مسؤولان دانشگاه سعی دارند تا با ایجاد ن امنیتی با ارعاب و تهدید دانشجویان، آن ها را از حمایت دانشجویان حکم خورده منع کنند.
گفتنی است که مسؤولان دانشگاه از دانشجویان حکم خورده درخواست کرده اند که برای حل رفع احکامشان ندامت نامه بنویسند. دانشجویان حکم خورده همچنان در بیرون از دانشگاه به سر می برند. گویا این دانشجویان وکیلی را انتخاب کرده اند تا پی گیر کارهای خود از طریق مجاری قانونی باشند. همچنین شورای متشکل از دانشجویان با عنوان “شورای دفاع از حقوق دانشجویان ممنوع الورود دانشگاه سیستان و بلوچستان” برای حمایت از این دانشجویان در دانشگاه تشکیل شده است.
گفتنی است که هر کسی در دانشگاه در حمایت از این دانشجویان حرفی بزند، سریعاً به کمیته انضباطی احضار می شود و اگر وضع به همین منوال بگذرد احتمال تحصن گسترده دانشجویان در این دانشگاه نسبت به وضع موجود در این دانشگاه بسیار زیاد است.

هیچ نظری موجود نیست: