۱۳۸۷ بهمن ۱۹, شنبه

نامه محمد صدیق کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر


سازمان حقوق بشر كردستان
پیشاپیش مایلم تشکر و قدر دانی خود را از اقدام احترام بر انگیز آن سازمان محترم در خصوص اعطای جایزه هلمن /همت سال 2009 به اینجانب را ابزار نمایم و همچنین از دیگر دست اندکاران این جایزه تشکر نمایم.بی شک تعیین و اعطای جوایز بین المللی میتواند حاوی پیامهای مختلفی باشد از جمله اینکه شخصی که جایزه به او تعلق گرفته به این احساس خواهد رسید که اگر چه با بدترین رفتار و آزار و شکنجه مواجه گردیده اما وجدان بیدار انسانهای شریف و وجدان عمومی او را فراموش نکرده است.یک نویسنده تحت آزار یک مدافع حقوق بشر زندانی از اینکه می بیند رنج وزحمت و تلاش او نزد وجدان عمومی ارزشمند و قابل تقدیر است مسلما امیدوارتر و ایمانش به درستی فعالیت و اهدافش بیشتر و مستحکم تر میشود.از سوی دیگر اعطای جایزه به یک زندانی حداقل این پیام را برای دولت و حکومت نیز داشته که آنها اگر چه می توانند منتقد و مخالف خود را به سانسور و سکوت وادار نموده و یا او را زندانی کرده و به بند بکشند اما وجدانهای بیدار نظاره گر اعمال آنها هستند و نهایتا و جدان عمومی در مورد رفتار و کردار چنین دولت و حکومتی به قضاوت خواهد نشست وآن دولت اگر به حداقل اصول اخلاقی و حقوقی و سیاسی پایبند باشد باید از اقدام خود شرمنده شده ودر رفتار خود تجدیدی نظر کند.من همچنین از ارائه و انتشار گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران و کردستان توجه شده قدر دانی میکنم وامیدوارم در گزارشهای آینده آن سازمان موارد نقض حقوق بشر در ایران بویژه در کردستان و مناطق حاشیهای و اقلیتهای ملی,قومی و مذهبی به طور کاملتر و جامعتری مورد توجه وپیگیری قرار گیرد.
محمد صیق کبودوند تهران /زندان اوین/2فوریه 2009

هیچ نظری موجود نیست: