۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

نقل حديثي از پيامبر اکرم (صلي الله عليه واله و سلم ) توسط رييس جمهور امريکااوباما در مراسم چاشت نيايش ملي امريکا با ذکر روايتي از پيامبر مکرم اسلام گفت:در اسلام حديثي وجود دارد که مي خوانيم که "هيچکدام از شما يک مومن حقيقي نيست تا آن روز که آنچه بر خود آرزو مي داردبراي برادر خود نيز آرزو دارد
وبلاگ کاخ سفيد (وابسته به سايت رسمي آن) ، روز پنج شنبه 5 فوريه به سخنراني باراک حسين اوباما رييس جمهور جديد امريکا پرداخت.در اين سخنراني جالب توجه رييس جمهور اوباما در ميان انبوه هزاران نفر که در مراسم چاشت نيايش ملي (National Prayer Breakfast) در شهر واشنگتن آمريکا گرد آمده بودند گفت : " ايمان هاي متفاوت و مختلف ما به جاي آنکه هر کدام از ما را از يکديگر جدا سازد مي تواند ما را به سوي تغذيه انسانهاي گرسنه ، دلداري و تسکين انسانهاي دردمند و مصيبت زده ، براي برقراري صلح در هر سرزميني که نزاع در آن درگرفته است و براي دوباره ساختن هر آنچه که از هم فروپاشيده است و براي بلند کردن هر آنکه در لحظات سخت و دشوار زمين خورده است ، متحد سازد
مراسم چاشت نيايش ملي هر ساله در واشنگتن آمريکا در اولين پنج شنبه ماه فوريه برگزار مي شود. اين رويداد از سال 1953 و از زمان رييس جمهور آيزنهاور که براي اولين بار در چنين مراسمي شرکت يافت اتفاق مي افتد. بخش هايي از نيايش اوباما در اين مراسم را در زير مي خوانيم
" هيچ شکي وجود ندارد که در طبيعت ايمان بدين معناست که برخي عقايد ما هرگز يکي نخواهد بود. ما کتابهاي متفاوتي را پيروي مي کنيم. احکام و دستورات متفاوتي را به هم چنين. توجيهاتمان و ادراکمان از اينکه هر يک از ما از کجا آمده ايم و به کجا مي رويم با يکديگر متفاوت است و حتي برخي از ما به هيچ ايماني راسخ نيستيم. همه ما اين اختلاف ها را مي دانيم. اما در اين ميان يک قانون وجود دارد که همه اديان الهي را به هم پيوند مي زند. عيسي مسيح به ما مي گويد که همسايه خود را همانطور که خود را مي پسنديد بپسنديد. و آنچه که براي شما ناگوار و نفرت انگيز است بر هميار و شريک خود روا مدار. در اسلام حديثي وجود دارد که مي خوانيم که "هيچکدام از شما يک مومن حقيقي نيست تا آن روز که آنچه بر خود آرزو مي داردبراي برادر خود نيز آرزو دارد." چنانکه اين روايت در مکاتب بودا و هندو نيز به چشم مي خورد. و اين البته همان قانون طلايي است براي فراخواني به عشق به همنوع، براي درک و فهم يکديگر و براي رفتار بااحترام و بزرگواري با کساني که لحظات کوتاهي را بر روي اين زمين خاکي با يکديگر به قسمت مي گذاريم
در اين مسير ، اين ايمان وِِيژه ماست که ما را به سوي خوبي و نيکويي والاتري رهنمون مي کند و به جاي آنکه ما را از يکديگر جدا سازد ، مي تواند ما را به سوي تغذيه انسانهاي گرسنه ، دلداري و تسکين انسانهاي دردمند و مصيبت زده ، براي برقراري صلح در هر سرزميني که نزاع در آن درگرفته است و براي دوباره ساختن هر آنچه که از هم فروپاشيده است و براي بلند کردن هر آنکه در لحظات سخت و دشوار زمين خورده است ، متحد سازد
هدف ما اين است که به سوي رهبران و دانش پژوهان در سراسر جهان دست دراز کنيم تا زمينه برقراري يک گفتگوي ثمر بخش را پيرامون اديان و اعتقادات را فراهم آوريم. و البته در اين راه من انتظار ندارم تا افتراق ها و جدايي ها يک شبه از ميان برداشته شود و باور ندارم که نظرات و تنشهايي که براي زمانهاي درازي در ميان بوده است به يکباره محو شوند اما اعتقاد دارم که اگر بتوانيم به راحتي در يک فضاي باز و با صداقت با يکديگر گفتگو کنيم، آنگاه خراش ها و بريدگي ها و زخم ها آغاز به مرمت و بهبود خواهند کرد و مشارکتي نوين در اين ميان ظهور خواهد نمود. در جهاني که هر روز کوچک و کوچکتر مي شود ما مي توانيم آغاز گر نابودي نيروي تعصبات خشک باشيم و فضايي را بسازيم که در آن صداي شفا بخش فهم و درک متقابل طنين انداز شود
اين است اميد من. اين است دعاي من
گفتني است حديث مورد اشاره ي اوباما متعلق به وجود مبارک خاتم النبيين حضرت محمد (صلي الله عليه واله و سلم) مي باشد که :«و الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه
پایگاه اطلاع رسانی مولانا عبدالعریز

هیچ نظری موجود نیست: