۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري ايران دستي خواهد بود


در حالي كه وزارت كشور ايران از آمادگي براي رايانه اي كردن شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري آينده ايران خبر داده بود، اعلام شده است كه شمارش آرا در انتخابات پيش رو همچنان دستي خواهد بود.
صادق محصولي، وزير كشور ايران، روز شنبه نوزدهم بهمن، گفت: "زير ساخت هاي برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي فراهم است، اما به دليل اينكه پيچيدگي انتخابات رياست جمهوري كمتر است، شمارش آرا در اين انتخابات به صورت دستي و ظرف ۲۴ ساعت انجام خواهد شد."
انتخابات رياست جمهوري ايران، جمعه ۲۲ خرداد سال آينده خورشيدي برگزار خواهد شد و به گفته وزير كشور ايران نتيجه آن نيز روز بيست و سوم خرداد معلوم خواهد شد.
آقاي محصولي در عين حال گفت كه توافق ضمني با شوراي نگهبان براي رايانه اي شدن ثبت نام نامزدها و خواندن كد ملي و تجميع آرا با رايانه انجام شده است.
موضوع برگزاري انتخابات رايانه اي در ايران چند سالي است كه در فاصله زماني نزديك به انتخابات از سوي وزارت كشور مطرح مي شود اما هربار شوراي نگهبان مجوزاستفاده از آن را صادر نمي كند.
عده اي معتقدند كه برگزاري رايانه اي انتخابات مي تواند از اعمال نفوذ و تغيير در نتايج آرا جلوگيري كند و گروهي ديگر بر اين باورند كه دستكاري و اعمال نفوذ در رايانه هاي شمارشگر آرا نيز امكانپذير است
وزارت كشور مجري انتخابات ايران است و مطابق قانون اساسي، شوراي نگهبان نيز وظيفه نظارت بر انتخابات اين كشور را بر عهده دارد.
وزارت كشور ايران اوايل زمستان سال جاري اعلام كرد كه نرم افزاري را كه قرار است در انتخابات استفاده شود به شوراي نگهبان داده و منتظر پاسخ اين شورا است تا در صورت تاييد اين نرم‌افزار، انتخابات بعدي را به شكل رايانه‌اي برگزار كند.
اما اواخر دي ماه امسال چند ماه پس از هفته پس از اعلام آمادگي وزارت كشور ايران، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ايران گفت كه براي برگزاري انتخابات رايانه اي، جلساتي با وزير كشور و معاون سياسي اين وزارتخانه داشته‌ اما هنوز برنامه و نرم افزار مشخصي دريافت نكرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود كه پايان بهمن، آخرين فرصتي است كه اين شورا مي‌تواند نسبت به نرم افزارهاي انتخاباتي تصميم‌گيري كند.
او درباره شمارش رايانه‌اي آرا هم گفته بود اين نرم افزار در انتخابات مجلس به سرعت عمل كمك مي‌كند ولي در انتخابات رياست جمهوري چون گزينه‌ها كمتر هستند و كل كشور يك حوزه است شايد كمكي در اين زمينه نكند.
وزارت كشور ايران پيش از اين اعلام كرد بود كه نرم‌ افزارنويسان دانشگاهها را براي آمده كردن نرم افزاري كه شمارش آرا از طريق خواندن اسامي را امكانپذير مي كند، به كار گرفته‌ و به نتيجه خوبي رسيده كه مورد توافق شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است.
عده اي معتقدند كه برگزاري رايانه اي انتخابات مي تواند از اعمال نفوذ و تغيير در نتايج آرا جلوگيري كند و گروهي ديگر بر اين باورند كه دستكاري و اعمال نفوذ در رايانه هاي شمارشگر آرا نيز امكانپذير است.

هیچ نظری موجود نیست: