۱۳۸۷ بهمن ۱۶, چهارشنبه

تكامل صورت احمدي نژاد ـ طنز

video

سه كس را شنيدم كه غيبت رواست...وزين در گذشتي چهارم خطاست
يكم پادشاهي ملامت پسند...................كزو بر دل خلق بيني گزند
دوم كژ ترازوي ناراست خوي...........زفعل بدش هرچه داني بگوي
سوم پرده بر بي حيايي متن............كه او مي درد پرده ي خويشتن

هیچ نظری موجود نیست: