۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

اقدامات فریبکارانه وزارت اطلاعات در زندانها


آژانس ايران خبر: بنابه گزارشات رسیده از بند 350 و سایر بندهای زندان اوین، تعداد زندانیان به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است بطوری که چند برابر ظرفیت بندها و سلولها زندانی در آن جای داده شده است .در چند هفته اخیر تعداد زندانیان در بندها و سلولهای زندان اوین به نحو بی سابقه ای رو به افزایش گذاشته است . بطوری که فضای زندانیان را به حداقل رسانده است. و حتی قسمت عمده تنها سلول زندانیان سیاسی بند 350 را در اختیار زندانیان عادی قرار داده اند و عملا تنها جائی که زندانیان سیاسی تا به حال در کنار هم بودند را در حال از هم پاشیدن آن هستند.از طرفی دیگر تقریبا تمامی مرخصی زندانیان عادی را لغو کرده اند و همچنین زندانیانی که رای باز بودند را از رفتن به خانه هایشان، که به صورت معمول صورت می گرفت منع کرده اند.گفته می شود که در صدد آن هستند به مناسبت روز 22 بهمن تعداد زیادی از زندانیان عادی را که تقریبا محکومیتشان به پایان رسیده است و یا اینکه مدت بسیار کوتاهی از آن باقی مانده است و طبق قوانین آنها می بایست آزاد می شدند تحت عنوان اینکه خامنه ای به آنها عفو داده است قصد آزادی آنها را دارند. و با این شیوه موج لاینقطع دستگیریهای فعالین دانشجویی،زنان ،کارگران وفعالین سیاسی که تقریبا روزانه خبرهایی از آن انتشار می یابد را تحت شعاع قرار دهند و چهره خود را بزه کنند.این مسئله در تمامی زندانهای ایران قرار است صورت گیرد.یک نوع فریبکاری است که برای بزه کردن چهره این رژیم می باشد.این در حالی است که زندانیان سیاسی تحت فشارهای طاقت فرسائی قرار دارند و مستمرا بر شدت فشارها افزوده می شوند.همچنین از زندان دستگرد اصفهان گزارشات حاکی از آن است که در طی 2 هفته اخیر تعداد زیادی از زندانیان عادی را از زندان دستگرد اصفهان به زندانی دیگری که در اطراف اصفهان می باشد انتقال داده اند. این زندان که اردوگاه اسدآباد نام دارد و در اطراف اصفهان می باشد.هر بند زندان دستگرد اصفهان از 10 سلول تشکیل شده است که ظرفیت معمول هر سلول برای 12 نفر زندانی می باشد ولی در حال حاضر نزدیک به 6 برابر ظرفیت آن زندانی جای داده اند. تعداد زندانیانی که در حال حاضر در این بندها زندانی هستند بین 600 تا 700 نفر می باشد.در 2 هفته اخیر به صورت شتابزده و غیر معمول تعداد زیادی از زندانیان را از زندان دستگرد اصفهان به اردوگاه اسدآباد انتقال داده اند. که باعث شگفتی سایر زندانیان شده است.همزمان با انتقاال زندانیان به اردوگاه اسدآباد اقدام به تعمیر بعضی از سرویسها و رنگ آمیزی تعدادی از مکانهای مشخص در زندان نموده اند.همچنین بازدیدهای مختلفی از زندان توسط افراد وزارت اطلاعات،دادگاه انقلاب و سایر افراد صورت گرفته است. به زندانیان گفته شدده است که قرار است که این زندان مورد بازدید قرار گیرد. این در حالی که این زندان همانند سایر زندانها دارای شرایطی قرون وسطائی است ،به لحاظ تعداد زیاد زندانیان، وضعیت درمانی، بهداشتی ،غذائی وشکنجه های وحشیانه اسفبار است.به نظر می آید که اقدامات گسترده و شتابزده که در حال صورت گرفتن است حاکی از آن است که احتمالا یک هئیت خارجی قرار است از این زندان بازدید نماید وبا این اقدامات قصد فریبکاری دارند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اقدات فریبکارانه را محکوم می کند و خواستار ارسال یک هیئت تحقیق بین المللی توسط سازمان ملل متحد برای بررسی جنایتهایی که در زندانیهای ایران روی می دهد، می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 18 بهمن 1387 برابر با 6 فوریه 2009

هیچ نظری موجود نیست: