۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

نظر یکی از بینندگان درباره ی عملیات استشهادی شهید عبدالغفور


بسم الله الرحمن الرحیم

نگوید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان رزق می خورند.

مبارک باد تو را این شهادت در راه اسلام و مسلمین مبارک بر رهبر ما عبدالمالک و پدر و مادر ایشان.

اری این است ایمان راستین.

اری این است همت ومردانگی.

اری این است خودگذشتگی و ایثار

خطاب به رهبر و مسولان شیطانی ایران. ای رهبر کینه هزاروچهارصد ساله به دل فرزند ابن صبای یهودی.تا فرزندان راستین اسلام هستند کور خواندید و کوچکترین خدشه ای نمی توانید به اسلام وارد کنید.

اری فرزندان ابن صبای یاغی که همه هم و غم تان خراب کردن اسلام هست و هیچ منطقی سرتان نمی شود. شهید عبدالغفور و امسال ان از خواب بی منطقی بیدارتان می کنند.

و بدانید که ما از هر چیز که بگذریم از دین و ایمانمان نمی گذریم

عبدالله از هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: